Aansprakelijkheid

Wij behandelen alle soorten P&I en aansprakelijkheid claims voor alle soorten zeegaande en binnenvaartschepen, (mega) jachten, plezierschepen, drijvende kranen, pontons en baggermaterialen.
Onze expertise omvat onder andere:

  • Onderzoek naar oorzaak en omstandigheden van scheepsongelukken.
  • Scheepsconditie en risico beoordeling voor het ingaan van een aansprakelijkheidsverzekering (P&I).
  • Het vaststellen van door schepen toegebrachte schade aan kades, pieren, kunstwerken en haveninstallaties voor vaste en vloeibare lading.
  • Oorzakelijk onderzoek inzake lichamelijk letsel claims.
  • Oorzakelijk onderzoek van (olie) morsingen, het opvolgen en adviseren bij opruimingswerkzaamheden en het beoordelen van de kosten.
  • Onderzoek van claims inzake kwaliteit en hoeveelheid van scheepsbrandstof leverantie.
  • Onderzoek van claims inzake scheepssnelheid en brandstofverbruik.
  • Toezicht en advies inzake transport, laden / lossen, stuwen en zeevasten van projectlading.
  • Onderzoek en afhandeling van transport schade aan kapitaal goederen.
  • Adviseren bij en opvolgen van wrak opruiming.